Fakturačné údaje

espoločnosti s.r.o.

Sídlo:  Rudohorská 33, 974 11  Banská Bystrica
Zapísaná:  Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 20445/S
IČO:  46 239 782
DIČ:  2023294559

Číslo účtu:  260 025 3203/ 8330, Fio banka a.s.
IBAN:  SK4883300000002600253203
SWIFT:  FIOZSKBAXXX

Kancelária:  Rudohorská 33, 974 11 Banská Bystrica
Mobil:  +421 904 423 047
Email:  info (@) espolocnosti.sk
Web:  www.espolocnosti.sk

Spoločnosť nie je platca DPH.

Výpis z obchodného registra

 

Naša vizitka (vCard):