Zmeny v obchodných spoločnostiach

Podnikanie ako aj život prináša rôzne zmeny. Sťahujete sa a potrebujete zmeniť sídlo spoločnosti alebo rozširujete svoju činnosť pôsobenia a potrebujete doplniť predmet podnikania. Všetky zmeny v s.r.o. je potrebné zaznamenať aj v obchodnom registri tak, aby daná zmena nadobudla oficiálny charakter.
 
Ponúkame Vám kompletný servis súvisiaci so zabezpečením zmien v s.r.o. od vypracovania potrebných dokumentov až po zápis do obchodného registra.
 
Najčastejšie zmeny v s.r.o.:
  • zmena obchodného mena spoločnosti,
  • zmena sídla spoločnosti,
  • zmena alebo doplnenie predmetov podnikania,
  • zvýšenie alebo zníženie základného imania,
  • zmena spoločníka, prevod obchodného podielu,
  • zmena konateľa alebo zmena osobných údajov konateľa.
 

Cena za vykonanie prvej zmeny v s.r.o. je vo výške 99,00 Eur,
každá ďalšia zmena sa účtuje sumou 20,00 Eur

 
 
Dodatočné náklady klienta:
  • cena nezahŕňa notárske poplatky pri podpise dokumentov klientom
  • cena za zmeny v s.r.o. sa vzťahuje vždy na jednu zmenu (napr. zmena konateľa). Pri viacerých zmenách sa cena kumuluje, pričom každá ďalšia zmena sa účtuje sumou 20,00 Eur.
  • poplatok za ohlásenie remeselnej alebo viazanej živnosti pri elektronickom podaní (cena 7,50 € / ks)
  • ceny sú vrátane súdneho poplatku, neúčtuje sa k nim DPH (nie me platcami DPH).